Privacy StatementChocolaterie Roose

 

Algemeen

In dit privacyreglement is het privacy beleid weergegeven van Chocolaterie Roose. Wanneer u als klant, werknemer, of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke

Chocolaterie Roose, gevestigd in Kerkstraat 42, 9910 Knesselaere, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten waaronder het opstellen van offertes en uitvoeren van bestellingen.

 

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

  • Om u te voorzien van een gepaste offerte
  • Om uw bestellingen te kunnen leveren
  • Voor de facturatie van uw bestellingen
  • Om u te benaderen voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en mailingen; uitsluitend wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld

 

Welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Voor het opstellen van een offerte en het verwerken van een bestelling gebruiken wij: BTW no., NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Chocolaterie Roose gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel maken wij gebruik van Google Analytics, waarmee via de website technische informatie wordt verzameld over de gebruikers zoals het IP-adres van de computer, datum en tijd van uw bezoek en welke pagina’s u bezoekt.

 

Deze informatie wordt echter door ons alleen in geaggregeerde en niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt, voor het beheer van de website en om de website gebruiksvriendelijker en relevanter te maken.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Chocolaterie Roose bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chocolaterie Roose neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@chocolaterieroose.be

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Chocolaterie Roose verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chocolaterie Roose blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@chocolaterieroose.beof een brief naar Chocolaterie Roose, Kerkstraat 42, 9910 Knesselaere.

 

Wijzigingen privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen.